De Ark Langedijk is een groeiende gemeente die zich niet alleen uitstrekt naar groei in leden, maar vooral naar ons persoonlijke geloof in de Here Jezus Christus. Gods woord is duidelijk dat groei allereerst afhankelijk is van God en daarnaast ook van bedieningen, gaven/talenten en vooral mensen die vervuld van de Heilige Geest de gelovigen toe kunnen rusten. We zijn aan elkaar gegeven! Om die reden verwelkomen we elke maand verschillende bedienen en gastsprekers.

zondag 4 november 2018

Gastspreker Steve van Deventer

Zondagmorgen 4 november komt Steve van Deventer bij De Ark Langedijk spreken. Steve van Deventer is een voormalig Nederlandse predikant/voorganger van Zuid Afrikaanse afkomst. Steve is sinds 2014 landelijk coördinator onderwijs [...]

zondag 25 november 2018

Gastprediker – Klaas van Denderen

Op zondag 25 november komt Klaas van Denderen spreken bij De Ark Langedijk. Hij is een profetisch spreker en oprichter van Fathers House Ministries Klaas: 'Mijn verlangen is dat God spreekt, [...]

zondag 16 december 2018

Gastspreker Jan Pool

Zondagmorgen 16 december 2018 komt Jan Pool spreken bij VEG de Ark Langedijk. Spreken is zijn passie en met zijn liefde voor Jezus en het Woord van God weet hij [...]

zaterdag 16 februari 2019

Profetische conferentie – FHM

PROFETISCHE CONFERENTIE Fathers House Ministries geeft in samenwerking met De Ark Langedijk op zaterdag 16 februari een conferentie over wandelen in het profetsiche. Sprekers: Klaas van Denderen en anderen. Onderwerpen: [...]

Gastspreker Steve van Deventer

zondag 4 november 2018
10:00 uur - 12:00 uur

Zondagmorgen 4 november komt Steve van Deventer bij De Ark Langedijk spreken. Steve van Deventer is een voormalig Nederlandse predikant/voorganger van Zuid Afrikaanse afkomst. Steve is sinds 2014 landelijk coördinator onderwijs bij de VPE en tegenwoordig is hij vooral actief als spreker binnen veel Evangelische- en Pinkster kerken in Nederland.

Gastprediker – Klaas van Denderen

zondag 25 november 2018
10:00 uur - 12:00 uur

Op zondag 25 november komt Klaas van Denderen spreken bij De Ark Langedijk. Hij is een profetisch spreker en oprichter van Fathers House Ministries

Klaas: ‘Mijn verlangen is dat God spreekt, regelrecht vanuit Zijn hart tot de harten van mensen. Velen hebben de boodschap in al haar facetten al eens een keer gehoord. Ik zie echter dat kennis vaak niet is gezakt naar het hart. En met frustratie en teleurstelling tot gevolg, daarom ook niet altijd praktisch gemaakt kan worden. Dit, omdat diepe verandering van binnenuit is uitgebleven.

Daarom willen we binnen FHM ook niet doen aan intellectuele informatieoverdracht. Maar willen we enkel de Geest van God laten spreken. Dat woord is n.l. opgebouwd uit een substantie zo krachtig dat het duisternis doorboort. En zelfs in het hardste hart van mensen doet waartoe Hij het heeft gezonden.

Veranderde mensen. Een krachtige, schijnende kerk temidden van duisternis. Dat is wat mijn hart sneller doet slaan’ Aldus Klaas.

Meer informatie over Klaas en zijn bediening: klik hier

Gastspreker Jan Pool

zondag 16 december 2018
10:00 uur - 12:00 uur

Zondagmorgen 16 december 2018 komt Jan Pool spreken bij VEG de Ark Langedijk. Spreken is zijn passie en met zijn liefde voor Jezus en het Woord van God weet hij altijd weet hij altijd weer mensen te inspireren om God te zoeken en dicht bij Hem te blijven.

Naast het spreken is Jan actief met Hartlink en schrijver van vele boeken. De laatste boeken die hij geschreven heeft is een serie van drie ‘Intimiteit, Identiteit en Autoriteit’

Profetische conferentie – FHM

zaterdag 16 februari 2019
10:00 uur - 15:30 uur

PROFETISCHE CONFERENTIE

Fathers House Ministries geeft in samenwerking met De Ark Langedijk op zaterdag 16 februari een conferentie over wandelen in het profetsiche.

Sprekers: Klaas van Denderen en anderen.

Onderwerpen: Wat spreekt God in deze tijd.

Gemeente De Ark Langedijk wil investeren in het groeien in het profetsiche. Door de jaren heen zien we een enorme honger onder jongere en oudere gelovigen die willen groeien in het profestiche (het nu woord van de Heer). De Ark zoekt naar kansen om onderwijs, beleving en activatie in het profetsiche te facilliteren. De gemeente van Jezus Christus heeft namelijk de profetsiche gave en bediening nodig! Zo is het Gods verlangen dat al zijn kinderen functioneren in de profetsiche gave. Hetgeen niet wil zeggen dat iedereen geroepen is voor de bediening van een profeet zoals deze wordt genoemd in Efeziers 4. Wij zijn echter wel een profetisch volk. Een volk dat voortdurend wordt geïnspireerd door de Heilige Geest. Een volk dat Gods hart vertolkt. Een volk dat leeft vanuit openbaring van de Here God Zelf

De Bijbel zegt in Joël 2:28 dat de gave van profetie aan ons allen is gegeven. De profetenschool richt zich vooral op bevestiging en activatie van die geweldige gave. De vele deelnemers die in 2016, 2017 en 2018 hebben deelgenomen hebben ervaren dat angst en twijfel plaast hebben gemaakt voor vrede en vrijmoedigheid om uit te stappen in een bovennatuurlijk leven onder leiding van de Heilige Geest.

Om met de woorden van Paulus in 1 Korinthe 14:1 af te sluiten. Jaagt de liefde na en streeft naar de gave van de heilige Geest, vooral naar het profeteren.

K O S T E N: De Ark Langedijk heeft ervoor gekozen om alle kosten van de conferentie op zich te nemen. De entree, lunch en dranken zijn gratis. We doen dit namelijk graag voor jou en het Koninkrijk van God.

L U N C H: Het Ark team verzocht een heerlijke lunch die bestaat uit verse soep en luxe blegde broodjes.

 

Aanmelden via Eventbrite: klik hier