Laat je vreugde niet worden afgenomen

Laat je vreugde niet worden afgenomen

Dit bericht is geplaatst op 02-06-2020

De strijd van de kerk

Door de jaren heen heeft de kerk allerlei aanvallen moeten doorstaan, fysieke en ook intellectuele. Om maar een aantal uitdagingen te noemen, vandaag de dag groeit atheïstisch materialisme, in de middeleeuwen rooms katholieke ketterijen en de groei van Islam, en in de 3e en 4e eeuw kwamen Arianisme en Pelagianisme op het toneel. Net zo had ook de vroege kerk verschillende vormen van vervolging te doorstaan, aan één kant had je de religieuze Joden die de Messiaanse beweging wilde vernietigen toen het nog in het vroege stadium was omdat ze het zagen als ketterij. Aan een andere zijde had je de Romeinen die de christenen vervolgde omdat ze weigerde te buigen voor de keizer en hem God noemen. De vroege kerk had ook te maken met de groei van een nieuwe vorm van religieuze ketterij genaamd gnosticisme. Gnosticisme komt van het Griekse woord “γινώσκω” (ginosko) wat “kennen” betekend, kennis is het ultieme doel van de gnostieken en ze zien de materiele wereld als kwaadaardig, gnostieken denken dat met kennis redding kan worden bewerkt zodat ze de materiele wereld kunnen verlaten.

 

The kerk in Kolosse

Toen Paulus een gevangene was in Rome heeft hij verschillende brieven geschreven aan kerken in het Romeinse rijk, één van deze kerken van de kerk in Kolosse welke waarschijnlijk gesticht was door Epafras namens Paulus (Kol 1:7), Kolosse ligt in het westen van het huidige Turkije. Kolosse was een stad met een grote Joodse populatie in heidense omgeving en had dus te maken met Joods wetticisme in één hand en heidense praktijken in de ander. In zijn brief naar de kerk in Kolosse schrijft Paulus niet veel over Joods gedachtengoed behalve dat “Daarbij is niet Griek en Jood van belang … Maar Christus is alles en in alles.” (Kol 3:11), de grootste focus van Paulus in zijn brief naar de Kolossenzen is het gevaar dat de gnostieken vormen.

 

Gnosticisme in Kolosse

De kerk in Kolosse had een serieus probleem met de vroege vormen van gnosticisme die opkwamen in de wereld. Het geloof dat Jezus niet in het vlees was gekomen en dat je door zelf vernedering heiligheid kon verkrijgen vormde een gevaar voor het bestaan van deze kerk en moest snel afgehandeld worden. Door “Filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen” (Kol 2:8) probeerde de gnostieken de kerk weg te lijden van de ware Christus.

 

God in het vlees

Het eerste significante probleem dat Paulus afhandelt in zijn brief aan de Kolossenzen is de ketterij die zei dat Jezus niet in het vlees was gekomen maar alleen in de geest. Omdat de gnostieken geloofde dat de materiele wereld kwaadaardig is geloofde ze dat Jezus niet kon komen in een lichaam van vlees en bloed en dat Hij compleet geest moest zijn. Paulus handelde hiermee door, onder andere, tegen ons te zeggen dat “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.” (Kol 2:9). Hierbij maakt hij duidelijk dat Jezus was gekomen in het vlees en dat de materiele wereld dus niet iets kwaadaardigs is.

 

Geen wetticisme maar Christus

Het tweede significant probleem dat Paulus afhandelt in zijn brief aan de Kolossenzen is de ketterij van zelf vernedering om heiligheid te verkrijgen. De gnostieken geloofde dat door niet mee te gaan in de vreugde van de feesten en speciale dagen en dat door zelf vernedering (het nalaten van lichamelijke verzorging) ze zichzelf op konden werken naar heiligheid en God. De gnostieken probeerde de kerk in controle te krijgen door “bepalingen op te leggen als: Pak niet, proef niet, en raak niet aan.” (Kol 2:20-21), denkende dat ze op deze manier God konden behagen en zijn gunst te verdienen. Paulus handelt stevig met deze ketterij zeggend dat “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreed in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken.” (Kol 2:16-18). Wat Paulus hier overbrengt is dat wanneer je een feestdag of een sabbat wilt vieren dat je je niet moet laten tegenhouden door iemand. De feesten zijn een prijs aan ons gegeven door Christus en door deze speciale dagen te vieren eren we Christus en wat Hij voor ons heeft gedaan. Paulus waarschuwt ons ook dat we niet moeten opkijken naar en luisteren naar mensen behagen schepen in nederigheid (zelf vernedering), engel aanbidders en intreed in wat hij niet gezien heeft. Deze praktijken hebben “wel een schijnreden van wijsheid … maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees.” (Kol 2:23). Naast dat engelen aanbidding verboden is, alleen God verdient aanbidding, moeten we niet luisteren naar mensen die zichzelf proberen op te werken naar heiligheid of intreden in wat niet van God komt, alleen het werk van de heilige geest kan ons heiligen en alleen Christus kan ons de waarheid laten zien.

 

Wat betekend dit niet

Voordat je nu gaat feestvieren en je volstopt met eten en wijn om Gods feesten te vieren moeten er een aantal (logische) dingen uitgelegd worden voordat er beschuldigingen komen van aanzetten tot zonde of een juk leggen op mensen. Onthoud dat “Dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest.” en dus met respect moet worden behandeld, “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.” We hebben vrijheid in Christus om de feesten die Hij heeft gegeven te vieren, maar dat betekend niet dat we maar kunnen doen wat we willen, met onze vieringen moeten we God eren. The vieren van de feesten is ook geen moeten, je mag zelf bepalen welke feesten je wel en niet viert, Paulus verteld ons in zijn brief naar de Romeinen “De één acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.”

 

Wat betekend dit

Christus heeft jou “samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven.” (Kol 2:13), omdat Hij ons tot leven heeft gewekt hebben wij de vrijheid gekregen om te vieren wat Hij heeft gedaan voor ons. We hebben de vrijheid gekregen om toe te naderen tot de Koning van de Glorie, Hij verlangd naar een diepe relatie met jou en wilt tot jou naderen. Wees dan bemoedigd dat wanneer je de feesten viert die God ons gegeven heeft dat je je niet hoeft terug te houden, laat Gods Glorie je huis vullen want Hij wilt bij jou komen. Wees dan ook bemoedigd om de sabbat te vieren en een dat in je week apart te zetten voor een speciale tijd om God te naderen en relatie met hem te bouwen, niet omdat het een wet is maar omdat het een gift van God is en Hij “zegende de zevende dag en heiligde die,” (Gen 2:3). Laat je vreugde niet worden afgenomen, wees verheugd want Hij is Koning.

(Alle bijbel teksten zij vanuit de Herziene Staten Vertaling)

Tekst : Michiel Hoek

Zie ook

De verborgen schatten van pinksteren
23-06-2020