Wekelijkse gebedssamenkomst

De Here Jezus deed niks, tenzij Hij het Zijn Vader had zien doen. Zijn wandel op aarde was een wandel in gebed.Voortdurend zocht Hij het aangezicht van Zijn Vader, zodat Hij op élk moment en in élke situatie datgene deed dat de Vader wilde dat Hij zou doen. En daarmee manifesteerde Hij het Koninkrijk van God.

Om als gemeente en als individu de wil van God te volgen is gebed essentieel.

Jezus zei hierover: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn”.

De Ark Langedijk is ook Zijn huis, net als iedereen die De Ark bezoekt. Daarom is het van belang dat je betrokken bent of raakt bij het gebedswerk van De Ark. We nodigen je uit om samen de kracht en vreugde van het gebed te ervaren. Daarom zijn er wekelijkse gebedssamenkomsten waarin we als gemeente een tijd van gebed hebben, God mogen ontmoeten en onze noden voor elkaar en Langedijk voor Gods troon brengen.

W A A R  E N  W A N N E E R

Elke woensdagavond: De gebedssamenkomst is elke woensdagavond om 20.00 uur. Inloop 19.45 in De Binding, Bosgroet 12 te Zuid-Scharwoude (in de zijvleugel). De gebedssamenkomst is voor iedereen, voel u welkom om ons te komen versterken op deze avonden!

Elke zondagmorgen: Is er voor het begin van de samenkomst voorbede. We starten om 9.30 uur en bidden tot vlak voor het begin van de dienst. Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Bart balder.

Preekseries

Op  zondag 8 september 2019 start Jonathan met een nieuwe preekserie over Nehemia.

KidsArk

Bij VEG De Ark is er elke week aandacht voor de kinderen. Per leeftijd is er een speciaal programma en een aangepaste dienst die aansluit bij hun belevingswereld. Wij willen de kinderen meenemen om al op jonge leeftijd God te ontmoeten en te leren wat het is om met Hem in een persoonlijke relatie te leven.

Wij geloven in een actieve, hands-on benadering in het leren met kleuters. Dit betekend dus veel springen, zingen, dansen en lachen in elke ervaring. Ze mogen uitzien naar veel lol, knutselen en spelletjes.

We zien ernaar uit om te helpen om meer te leren over God.

Het is onze hoop uw kind(eren) te leren dat:

Ze Gods schepping zijn;

God van ze houdt;

En dat de Here Jezus hun vriend wil zijn.

B A B Y ’ S  E N  P E U T E R S

Voor de baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar is er op zondagochtend opvang van 10:00 uur tot 11:30 uur.

O N D E R B O U W

Om 10:15 uur start er een programma speciaal voor kleuters (de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool). In de samenkomst zal er in het begin van de dienst een moment aan de kinderen worden gewijd waarna ze samen met hun groepsleiders naar de kleuterruimte gaan.

Een enthousiast team zorgt voor uw kinderen.

Kidsark

 

 

P L A T T E G R O N D – D E  B I N D I N G

Image 06-02-17 at 09.34

 

Bouw je mee?

Samen werken aan de grote opdracht

Jezus zegt in Lukas 10:2: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

De Ark Langedijk  is een gemeente van werkers die er op uit gaan om te doen waar Jezus voor bad. Met uw gebed en financiële ondersteuning zijn we in staat om steeds meer te doen. Aarzel daarom niet om in te stappen in dit mooie werk en samen met ons je schouders te zetten onder de grote opdracht. Dank u wel!

Het is niet hoeveel we geven, maar hoeveel liefde we in het geven stoppen.

Om dat te bereiken gaat de Ark Langedijk zich het aankomende jaar richten op:

1. Het verder ontwikkelen van wekelijkse samenkomsten waar mensen elkaar en bovenal God kunnen ontmoeten;

2. Geven van Alpha cursussen en conferenties.

3. Het opstarten van family life groups.

4. Het opstarten van zending.

Ja, ik steun het werk van VEG de Ark Langedijk

 

Dan kunt  u eenmalig of maandelijks uw gift overmaken op rekening:

Iban: NL14RABO  0302 9653 35

Naam: VEG de Ark Langedijk

O.v.v: Gift Ark Langedijk

Maandelijkse gift

Met uw maandelijkse toezegging kunnen wij meer. Door uw toewijding weten we waar we op kunnen rekenen, waardoor we concrete plannen kunnen maken. Maandelijkse donateurs vormen de basis van onze organisatie. Het zou geweldig zijn als ook jij hier onderdeel van uit wilt maken. Alvast bedankt hiervoor!

Eenmalige gift

Maak het verschil en geef voor het bereiken van mensen. We zien erop toe dat elke euro ten goede komt aan de missie VEG de Ark. Uw bijdrage stelt ons in staat om meer te doen.

Verhoog je bijdrage

Heeft God je gezegend, waardoor je in staat bent om je bijdrage te verhogen voor VEG de Ark? Fantastisch! Laat ons via secretariaat@veg-deark.nl weten met welk bedrag je je bijdrage wilt verhogen wanneer je maandelijkse bijdrage door ons geïncasseerd wordt.

Geven met voordeel

Denk je erover na om je financiële bijdrage aan VEG de Ark Langedijk voor meerdere jaren vast te leggen? Dat kan via dit formulier. Door je giften periodiek (voor meerdere jaren) vast te leggen, bied je zowel De Ark als jezelf financiële zekerheid. En je komt zo ook in aanmerking voor extra belastingvoordeel. Wilt eerst met ons hierover in gesprek dan kan dat door met ons contact op te nemen via dit formulier.

Nalatenschap

“Als ik bij Jezus ben, zou ik willen dat het werk om mensen over Jezus te vertellen door kan gaan. Het geeft mij voldoening te weten dat wat ik opgebouwd heb in dit leven, geïnvesteerd wordt in de grote opdracht van Jezus.”

Speelt u met deze gedachte? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Neem contact met ons op en we zoeken samen met u naar een weg om uw wensen vast te leggen.

ANBI

V.E.G. de Ark is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), daarmee zijn uw giften aan V.E.G de Ark aftrekbaar (zie ook www.belastingdienst.nl).

RSIN

Nummer: 855001975

Zonder uw financiële steun zouden we de missie niet waar kunnen maken. Wij danken u voor uw giften en gebeden en wensen u Gods rijke zegen toe.