Samen werken aan de grote opdracht

Jezus zegt in Lukas 10:2: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

De Ark Langedijk  is een gemeente van werkers die er op uit gaan om te doen waar Jezus voor bad. Met uw gebed en financiële ondersteuning zijn we in staat om steeds meer te doen. Aarzel daarom niet om in te stappen in dit mooie werk en samen met ons je schouders te zetten onder de grote opdracht. Dank u wel!

Het is niet hoeveel we geven, maar hoeveel liefde we in het geven stoppen.

Om dat te bereiken gaat de Ark Langedijk zich het aankomende jaar richten op:

1. Het verder ontwikkelen van wekelijkse samenkomsten waar mensen elkaar en bovenal God kunnen ontmoeten;

2. Geven van Alpha cursussen en conferenties.

3. Het opstarten van family life groups.

4. Het opstarten van zending.

Ja, ik steun het werk van VEG de Ark Langedijk

 

Dan kunt  u eenmalig of maandelijks uw gift overmaken op rekening:

Iban: NL14RABO  0302 9653 35

Naam: VEG de Ark Langedijk

O.v.v: Gift Ark Langedijk

Maandelijkse gift

Met uw maandelijkse toezegging kunnen wij meer. Door uw toewijding weten we waar we op kunnen rekenen, waardoor we concrete plannen kunnen maken. Maandelijkse donateurs vormen de basis van onze organisatie. Het zou geweldig zijn als ook jij hier onderdeel van uit wilt maken. Alvast bedankt hiervoor!

Eenmalige gift

Maak het verschil en geef voor het bereiken van mensen. We zien erop toe dat elke euro ten goede komt aan de missie VEG de Ark. Uw bijdrage stelt ons in staat om meer te doen.

Verhoog je bijdrage

Heeft God je gezegend, waardoor je in staat bent om je bijdrage te verhogen voor VEG de Ark? Fantastisch! Laat ons via secretariaat@veg-deark.nl weten met welk bedrag je je bijdrage wilt verhogen wanneer je maandelijkse bijdrage door ons geïncasseerd wordt.

Geven met voordeel

Denk je erover na om je financiële bijdrage aan VEG de Ark Langedijk voor meerdere jaren vast te leggen? Dat kan via dit formulier. Door je giften periodiek (voor meerdere jaren) vast te leggen, bied je zowel De Ark als jezelf financiële zekerheid. En je komt zo ook in aanmerking voor extra belastingvoordeel. Wilt eerst met ons hierover in gesprek dan kan dat door met ons contact op te nemen via dit formulier.

Nalatenschap

“Als ik bij Jezus ben, zou ik willen dat het werk om mensen over Jezus te vertellen door kan gaan. Het geeft mij voldoening te weten dat wat ik opgebouwd heb in dit leven, geïnvesteerd wordt in de grote opdracht van Jezus.”

Speelt u met deze gedachte? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Neem contact met ons op en we zoeken samen met u naar een weg om uw wensen vast te leggen.

ANBI

V.E.G. de Ark is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), daarmee zijn uw giften aan V.E.G de Ark aftrekbaar (zie ook www.belastingdienst.nl).

RSIN

Nummer: 855001975

Zonder uw financiële steun zouden we de missie niet waar kunnen maken. Wij danken u voor uw giften en gebeden en wensen u Gods rijke zegen toe.