We houden van mensen! We weten en ervaren dat je als mens te maken kan krijgen met pijn, verdriet, teleurstellingen, ziekte, schade, onzekerheid en rouw. We willen je graag helpen door te luisteren en te doen wat wij kunnen. De Here Jezus had oog voor de gebrokenheid en verwondingen van mensen om Hem heen.

 

Matteüs 11:28: ‘ Kom maar bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

De Ark Langedijk

biedt binnen het pastoraat en nazorg de volgende mogelijkheden.

PASTORAAT

Binnen De Ark zijn er diverse mensen betrokken bij het pastorale werk en nazorg. Zij zijn zich ervan bewust dat ze dit werk niet vanuit hun eigen inzicht of kracht kunnen doen, maar in afhankelijkheid van God. Hij wil door mensen heen werken om zo herstel en verlossing aan te brengen voor zij die dat nodig hebben en Hem daarom vragen.

CURSUSSEN

Soms is er geen specifieke hulp nodig. We helpen je d.m.v. onze Alpha Cursussen in relatie te komen met de Here Jezus zelf. Hij is immers de bron van genezing en herstel. Op de Cursussen staan ervaren coaches naast je en nemen je gedurende het cursus traject aan de hand.
 Voor meer info  klik hier.

KOFFIE

Even een bakje koffie doen, je verhaal kunnen doen en er voor elkaar zijn. Schroom niet je niet om voor of na onze samenkomsten ons aan te spreken. Op zondagmorgen is er tussen 9.30 en 10.00 uur inloop en staan er diverse medewerkers voor je klaar.

BEVRIJDING

Zoek je bevrijding? Er zijn diverse oorzaken mogelijk waardoor je onnodige lasten met je meedraagt. Het is goed om op de plaats te komen waar de aanwezigheid van de Here Jezus ervaren wordt door Zijn Woord en kracht. Elke zondagmorgen is er een samenkomst en staan we klaar om met je te bidden om bevrijd te worden van bijvoorbeeld banden, vervloekingen of demonen.

GEBED

Tijdens onze samenkomsten zijn er verschillende mensen die bidden aanwezig. Deze mensen zijn gewend om voor iemand te bidden. Wanneer je gebed nodig hebt kan je de mensen met oranje keycords aanspreken. 
Voor meer info klik hier.

GESPREK VOEREN

Loop je rond met geloofsvragen? heb je zorgen en verdriet of relatieproblemen? Dan kan je binnen VEG de Ark ook met iemand vertrouwelijk praten. Maak dan een afspraak via het contactformulier.

Heb je meer zorg nodig of voor een langere periode, dan helpen we je om contact te zoeken met de professionele hulpverlening. De Ark Langedijk werkt samen met verschillende professionele christelijke hulpverleners.

We staan je bij en luisteren naar je, zodat jij de beste zorg krijgt en goed geholpen wordt.