Zondag samenkomst
Theater de Binding
Bosgroet 12
Zuid – Scharwoude

Nieuwsbrief de Ark Langedijk


G E V E N

Rabobank IBAN:
NL14RABO 0302 9653 35
T.n.v. De Ark Langedijk

De Ark Langedijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
daarmee zijn uw giften aan De Ark Langedijk aftrekbaar. 

(zie ook www.belastingdienst.nl).
Bekijk hier de ANBI informatie van de Ark Langedijk.

Z O R G  &  H U L P

Pastorale zorg is een zorgvorm die wordt aangeboden vanuit de kerkelijke gemeente,
bedoeld voor psychische en sociale nood, waarbij samen met de Heilige Geest, gezocht wordt naar een veilige, liefdevolle oplossing om tot rust te komen.
Voorbeelden waar pastorale zorg gewenst kan zijn: piekeren, beperkende gedachten, ruzies die niet opgelost lijken te kunnen worden, problemen op werk, financieel, in relaties enz.
of bij een negatief zelfbeeld en daar tegenover hoe God naar je kijkt.
Binnen de kerkelijke gemeente wordt dit ook wel herderlijke zorg genoemd
(i.v.m. bijbelse verwijzing waar Jezus zichzelf als herder beschrijft van zijn kudde (Johannes 10:11-16).

Het pastorale team is geen zorgverlener.
Indien de problematiek te groot blijkt te zijn, zal er geholpen worden om de juiste professionele zorg
te zoeken en zal de zorg door het pastorale team overgedragen worden.
Wilt u een pastoraal gesprek of pastorale ondersteuning,
vul dan het formulier in via onderstaande button en verzend deze.
Er zal dan spoedig contact worden opgenomen.