Profetenschool met Klaas van Denderen

FHM PROFETENSCHOOL

Fathers House Ministries en De Ark Langedijk starten vanaf donderdagavond 10 januari 2019 met een studie gericht op profetie. De cursus wordt gegeven op vijf donderdagavonden en een zaterdag en vindt plaats in Theater De Binding. De avonden starten met een moment van aanbidding, vervolgens is er onderwijs over profetie en praktische toepassing hiervan. 

VOOR IEDEREEN!

De Ark Langedijk vindt profetische groei belangrijk. Er is een grote honger onder zowel jongere als oudere gelovigen die willen groeien in kennis over- en toepassing van profetische gaven. De Ark Langedijk wil dit daarom graag (gratis) faciliteren. Binnen de gemeente van Jezus Christus is de profetische bediening noodzakelijk. Het is Gods verlangen dat al zijn kinderen zich uitstrekken naar profetische gaven. Dat wil niet zeggen dat iedereen geroepen is voor de bediening van een profeet, zoals deze wordt genoemd in Efeziërs 4. Wij zijn echter wel een profetisch volk. Een volk dat voortdurend wordt geïnspireerd door de Heilige Geest. Een volk dat Gods hart vertolkt. Een volk dat leeft vanuit openbaring van de Here God Zelf. Deze cursus is dus voor iedereen! Ook als je wel of niet bij een andere kerk bent aangesloten.

De Bijbel zegt in Joël 2:28 dat de gave van profetie aan ons allen is gegeven. De studie richt zich vooral op bevestiging en activatie van deze geweldige gave. Vele deelnemers die afglopen jaren hebben deelgenomen aan de profetenschool, hebben ervaren dat angst en twijfel plaast hebben gemaakt voor vrede en vrijmoedigheid om uit te stappen in een bovennatuurlijk leven onder leiding van de Heilige Geest.

We vinden het fantastich de profetenschool van FHM onder leiding van Klaas van Denderen naar Langedijk komt!

Klaas van Denderen, oprichter van FHM: ‘’ de profetenschool kenmerkt zich telkens weer door diepe en intense beleving, die het gevolg is van de tastbare tegenwoordigheid van God Zelf. We geloven dat, als God door mensen heen Zijn woord spreekt, Hij de ruimte en de mensen vult met Zijn liefdevolle, leven gevende, herstellende en genezende tegenwoordigheid. En dat wordt ervaren!’’

Tijdens de 5 traingsavonden doen we niet aan het overdragen van informatie, maar richten we ons vooral op het afstemmen op God die tot ons spreekt door Zijn Heilige Geest. Elke avond start met lofprijs en aanbidding onder leiding van één van de Ark bands. 

Om met de woorden van Paulus in 1 Korinthe 14:1 af te sluiten. Jaagt de liefde na en streeft naar de gave van de heilige Geest, vooral naar het profeteren. 

D A T A

De cursus vindt plaats op:

– Donderdag 10,17, 24 en 31 januari en 7 februari, van 19.30 uur tot 21.30 uur.

AANMELDEN VOOR DE CURSUS: Klik hier

– Zaterdag 16 februari , van 10.00 uur tot 15.30 uur. Tijdens deze dag wordt u voorzien van gratis drinken en eten (inclusief lunch). Voor deze conferentie graag apart aanmelden via Eventbrite: Klik hier

K O S T E N

De Ark biedt deze cursus kosteloos aan. De Ark wil middels dit offer investeren in de profetische gave van iedereen. Tijdens de bijeenkomsten is er wel een moment om financieel vrijblijvend bij te dragen. U kunt uw vrijwillige bijdrage ook alvast overmaken naar bankrekeningnummer NL14RABO 03029 653 35 o.v.v. ’Gift Profetenschool’