Romeinen 6:4

‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.’

JOUW PERSOONLIJKE BESLISSING

De belangrijkste beslissing die we in dit leven kunnen maken is de beslissing om Jezus te volgen. De doop is een uiting van deze keuze. Het is een getuigenis van je geloof in Jezus en een teken dat je de beslissing genomen hebt om vanaf nu met Hem en voor Hem te leven.

Eerste stap 

De Ark Langedijk organiseert regelmatig een doopdienst. Voorafgaand aan elke doopdienst organiseren we eerst een informatieavond waarop de betekenis van de doop wordt toegelicht om je voor te bereiden op deze belangrijke stap in je leven.

Tweede stap

Mensen die in het openbaar kenbaar maken dat zij Jezus zullen volgen worden in de De Ark Langedijk gedoopt door onderdompeling. De dopeling vertelt in het kort wat de Here Jezus voor hem of haar betekent en hoe dit praktisch vorm heeft gekregen in zijn of haar leven. Hierna zal de doop plaatsvinden waarbij de dopeling aan de hand van twee leden van de gemeente in een waterbad zal worden ondergedompeld. Dit alles vindt plaats in opdracht van Jezus, die zijn volgelingen in de Bijbel oproept om zich te bekeren en zich te laten dopen.

Je oude leven in het water achterlaten en met Jezus opstaan in een nieuw leven…

De doop is een getuigenis van afwassing van je zonden en een gebed om een rein geweten tot God. De dopeling laat zijn oude leven in het water achter en staat met Jezus op in een nieuw leven. De getuigenissen en de doop maken doorgaans diepe indruk op de aanwezigen. Ook spoort het mensen aan om God en het volgen van Jezus serieus te nemen.

Moet ik lid zijn om mij te laten dopen?

Je hoeft geen lid van De Ark Langedijk te zijn als je je wil laten dopen in een van onze doopsamenkomsten. We vinden het wel belangrijk dat je De Ark Langedijk als je thuisgemeente ziet. Waarom? Door de doop maak je deel uit van de gemeente van Jezus Christus. Een eigen thuisgemeente helpt je om samen van God te genieten en te leren groeien in een persoonlijke relatie met Hem.

Aanmelden informatieavond

Via onderstaand contactformulier kunt u zich aanmelden voor de doop of voor de informatieavond over dopen. De aanmelding voor het dopen is pas definitief na de informatieavond of gesprek met voorganger of oudste en na bevestiging van datum en tijdstip van de doopdienst

Formulier aanmelden (informatieavond) doop