Profetische conferentie – FHM

Profetische conferentie – FHM

zaterdag 16 februari 2019
10:00 uur - 15:30 uur

PROFETISCHE CONFERENTIE

Fathers House Ministries geeft in samenwerking met De Ark Langedijk op zaterdag 16 februari een conferentie over wandelen in het profetsiche.

Sprekers: Klaas van Denderen en anderen.

Onderwerpen: Wat spreekt God in deze tijd.

Gemeente De Ark Langedijk wil investeren in het groeien in het profetsiche. Door de jaren heen zien we een enorme honger onder jongere en oudere gelovigen die willen groeien in het profestiche (het nu woord van de Heer). De Ark zoekt naar kansen om onderwijs, beleving en activatie in het profetsiche te facilliteren. De gemeente van Jezus Christus heeft namelijk de profetsiche gave en bediening nodig! Zo is het Gods verlangen dat al zijn kinderen functioneren in de profetsiche gave. Hetgeen niet wil zeggen dat iedereen geroepen is voor de bediening van een profeet zoals deze wordt genoemd in Efeziers 4. Wij zijn echter wel een profetisch volk. Een volk dat voortdurend wordt geïnspireerd door de Heilige Geest. Een volk dat Gods hart vertolkt. Een volk dat leeft vanuit openbaring van de Here God Zelf

De Bijbel zegt in Joël 2:28 dat de gave van profetie aan ons allen is gegeven. De profetenschool richt zich vooral op bevestiging en activatie van die geweldige gave. De vele deelnemers die in 2016, 2017 en 2018 hebben deelgenomen hebben ervaren dat angst en twijfel plaast hebben gemaakt voor vrede en vrijmoedigheid om uit te stappen in een bovennatuurlijk leven onder leiding van de Heilige Geest.

Om met de woorden van Paulus in 1 Korinthe 14:1 af te sluiten. Jaagt de liefde na en streeft naar de gave van de heilige Geest, vooral naar het profeteren.

K O S T E N: De Ark Langedijk heeft ervoor gekozen om alle kosten van de conferentie op zich te nemen. De entree, lunch en dranken zijn gratis. We doen dit namelijk graag voor jou en het Koninkrijk van God.

L U N C H: Het Ark team verzocht een heerlijke lunch die bestaat uit verse soep en luxe blegde broodjes.

 

Aanmelden via Eventbrite: klik hier


Inschrijfformulier

Online reserveren is niet mogelijk voor dit evenement.