KidsArk

Elke week staat er een enthousiast team van kinderwerkers klaar om alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool te verwelkomen.
Voor de allerkleinsten hebben we liefdevolle opvang waar de kinderen alle ruimte hebben om te spelen en waar de ouders rustig kunnen zitten om bijvoorbeeld te voeden en elkaar te ontmoeten. De kinderwerkers staan om 9.45 uur klaar om de kinderen op te vangen.

Onze missie is om kinderen al op jonge leeftijd dicht bij Jezus te brengen. Door de Bijbelverhalen heen mogen zij God leren kennen en willen we ze vertellen dat zij voor God het allerbelangrijkste zijn.
Hiervoor gebruiken we voor de kinderen in de basisschoolleeftijd het jaarprogramma van BijbelBasics: https://www.bijbelbasics.nl/

Dit gebeurt op een manier die passend is bij de leeftijd. Bij de jongere groepen gaat het voornamelijk via spel; het luisteren naar een Bijbelverhaal en het samen zingen. Bij de oudere kinderen is er meer verdieping doordat er met elkaar over het verhaal gesproken wordt.


De groepen zijn als volgt samengesteld:

Overzicht groepen
Naam Leefdtijd
Pinguïns 0 - 3 jaar
Zebra's groep 1 en 2 van de basisschool
Giraffen groep 3 en 4 van de basisschool
Tijgers groep 5 en 6 van de basisschool
Adelaars groep 7 en 8 van de basisschool

De Adelaars blijven in de dienst totdat de preek begint.

Heb je vragen over KidsArk, mail ons dan via kidsark@dearklangedijk.nl