KidsArk

Welkom bij KidsArk

Bij De Ark Langedijk is er elke week aandacht voor de kinderen. Voor verschillende leeftijdsgroepen is er een speciaal programma en een aangepaste dienst die aansluit bij hun belevingswereld.

Wij willen de kinderen meenemen om al op jonge leeftijd God te ontmoeten en te leren wat het is om met Hem in een persoonlijke relatie te leven.Wij geloven in een actieve, praktische benadering in het leren met kinderen. Dit betekent dus veel springen, zingen, dansen en lachen in elke ervaring. Ze mogen elke zondagmorgen uitzien naar veel lol, knutselen en spelletjes.

KidsArk is onderverdeeld in 5 leeftijdsgroepen:

Baby's en dreumes "de pinguins"

Voor de baby’s en dreumesen van 0 tot 2 jaar is er op zondagochtend crèche. Vanaf 9:45 uur kunnen ze naar de crèche gebracht worden. Liefdevolle verzorging, spelen en ontdekken staat hier centraal.
Na de samenkomst eindigt de crèche en moeten de kinderen weer opgehaald worden.

In de samenkomst zal er in het begin van de dienst een moment aan de kinderen worden gewijd, waarna ze samen met hun groepsleiders naar de kinderruimte gaan.

Peuters "de stokstaartjes" 

Om 10:15 uur start er een programma speciaal voor de peuters van 2 tot 4 jaar. Na het moment in de samenkomst, mogen deze kinderen door de ouders zelf naar de groep gebracht worden.
Tijdens de interactieve lessen van de ”de stokstaartjes” behandelen we Bijbelse thema’s, spelen we samen en maken we de mooiste knutselwerkjes. Na de samenkomst eindigt het kinderwerk en mogen de kinderen meteen opgehaald worden.

Kleuters t/m groep 3 "de zebra's" 

Om 10:15 uur start er een programma speciaal voor kinderen (de groepen 1 t/m 3 van de basisschool).
Tijdens de interactieve lessen van de “zebra’s” behandelen we Bijbelse thema’s, spelen we samen en maken we de mooiste knutselwerkjes.
Na de samenkomst eindigt het kinderwerk en mogen de kinderen meteen opgehaald worden.

Basisschool groep 4 t/m 6 "de tijgers" 

Om 10:15 uur start er een uitdagend programma voor deze basisschool kinderen. Via de leermethode “Bijbel Basics” nemen we de kinderen mee in de verhalen van de Bijbel. In groepsgesprekken, zang en creativiteit dagen we ze uit meer van God te leren kennen.

Basisschool groep 7 t/m 8 " de adelaars " 

De kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool komen na de aanbiddingsdienst bij elkaar voor hun eigen programma. Alle Adelaars krijgen hun eigen Bijbel. Hier lezen we uit en en we praten en bidden met elkaar. 

Tieners

Om de week komen de tieners (eerste klas VO tot ongeveer 16 jaar) na de aanbiddingsdienst bij elkaar voor hun eigen programma.

 

Heb je vragen over KidsArk, mail ons dan via kidsark@dearklangedijk.nl