Zending

Zending

Op dit moment ondersteunen wij Alejandro en Rozanne in Roemenie. Op deze pagina leest u in het kort wie zij zijn, wat ze doen en hoe u mee kan helpen.

A L E J A N D R O & R O Z A N N E

Wij zijn Alejandro uit Costa Rica en Rozanne uit Nederland. In juli 2017 zijn wij getrouwd. Wij geloven dat God ons geroepen heeft om onze levens toe te wijden aan Hem als zendelingen. Vanaf september 2017 volgen wij voor twee jaar een bijbelschool in Roemenië werken daar mee aan verschillende projecten. In de jaren hiervoor hebben we samen vrijwilligerswerk gedaan in Costa Rica, Panama en Roemenië. Ben je benieuwd naar ons werk in Roemenië, dan kan je in onze blog daar meer over lezen.

R O E P I N G

Wij geloven dat God ons samen geroepen heeft om zendelingen te zijn. We willen het goede nieuws van de Here Jezus Christus delen met de mensen die Hem nog niet kennen. Zo kan er hoop gegeven worden aan de hopelozen en liefde aan de mensen om ons heen. Daarnaast willen we ook arme mensen helpen door hun levensomstandigheden te verbeteren. We willen ons samen voor de volle 100% toewijden aan Gods roeping voor ons leven.

S U P P O R T

Zendeling zijn betekent dat we onze eigen ondersteuning bijeen moeten brengen, omdat we geen salaris ontvangen voor ons werk. Ons werk is namelijk op vrijwillige basis. Dit betekent dat we financiële ondersteuning nodig hebben. Zo kunnen we in ons dagelijks levensonderhoud voorzien.

U kunt ons helpen op verschillende manieren. Allereerst kunt u mee bidden voor ons en voor het werk dat we hier doen. Daarnaast kunt u ons ook financieel ondersteunen. Als u ons financieel wilt ondersteunen, eenmalig of maandelijks, kunt u een donatie doen op onderstaande bankrekening:

IBAN NL14RABO 0302 9653 35

t.n.v. VEG De Ark Langedijk

o.v.v. Gift Alejandro en Rozanne

V.E.G. de Ark is een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI), daarmee zijn uw giften aan V.E.G. de Ark aftrekbaar (zie ook www.belastingdienst.nl). Financiële steun kan ook op direct op de bankrekening van Alejandro of Rozanne zelf. Zie de blog voor hun bankrekeningnummers.