Over ons

De Ark is een groeiende kerk in gemeente Dijk en Waard, met een hart voor de buurt en de dorpen om ons heen. Door al onze diensten en activiteiten heen willen wij een open gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie. Een plek waar mensen met verschillende achtergronden zich welkom en thuis voelen. Dit doen we vanuit het geloof dat God onvoorwaardelijk van mensen houdt, Jezus onze hoop is en de Heilige Geest de kracht en liefde van God wil openbaren. De Bijbel is hierbij ons uitgangspunt en richtlijn voor ons leven.

Elke zondagmorgen houden we een eigentijdse samenkomst in Theater de Binding en is toegankelijk voor alle leeftijden. Met lofprijs en aanbidding, prediking en creativiteit verlangen we de tijdloze boodschap van Jezus Christus te vertegenwoordigen op een heldere en frisse manier. Voor de kinderen is er op de zondagmorgen KidsArk, waar zij hun eigen dienst hebben.

Naast de centrale zondagmorgen samenkomsten komen wij door de week samen bij de bidstond (Prayer Ark) en Family Life Groups, waarin sterk de nadruk ligt op onderling contact, verbondenheid, zorg voor elkaar en onze naaste.

Sluit je bij ons aan

Op zondagmorgen naar de kerk gaan is meer dan liederen zingen en naar een prediking luisteren.

We willen een kerk zijn waar mensen die vaak naar de kerk gaan en mensen die nog nooit geweest zijn zich welkom en thuis voelen. Om zo’n kerk te zijn hebben we de hulp nodig van mensen die onze visie en missie delen, om de omgeving van Dijk en Waard bekend te maken met de geweldige boodschap van de Here Jezus en ze te leiden in een levende relatie met Hem.