VOG

Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verklaring waaruit blijkt dat een (justitieel) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

VOG

Binnen onze gemeente verwachten wij dat mensen, die in specifieke bedieningen actief zijn of daarin leiding geven, voorzien zijn van een geldige VOG.

Deze verklaring voegt additionele veiligheid toe aangezien een bewust persoon eerst gecheckt wordt op zijn/haar handelen door een gerenommeerd en gecertificeerd bureau (Justis.nl) voordat deze in een bediening wordt ingezet.

Bedieningen waarvoor een geldige VOG is, zijn o.a.:

  • KidsArk
  • YouthArk/Next
  • Team in gesprek
  • SERVE
  • Alpha

De VOG's worden door de Ark klaargezet voor de specifieke personen en kunnen vervolgens kosteloos door hen worden aangevraagd.